Tècnic/a prospecció - programa mais

Barcelona, Catalonia, es
Company: hacesfalta.org
Category: Life, Physical, and Social Science Occupations
Published on 2021-06-13 22:07:00
Descripción

Definició del lloc :
 • El programa té com objectiu oferir acompanyament per a millorar l’ocupabilitat de persones en situació de risc d’exclusió o vulnerabilitat social, perceptores de la renda mínima d’inserció, a través de la intervenció grupal i individual per oferir un acompanyament personalitzat en la circulació per un itinerari d’inserció laboral.

 • Aquest programa està integrat en la cartera de serveis de la Direcció General de ESS, Tercer Sector i Cooperatives.

 • Funcions i responsabilitats del lloc :

 • Activitats en l’àmbit comercial: anàlisis de sectors, exploració d’empreses, activitats comercials, contacte i relació amb empreses.

 • Definició de perfils professionals

 • Gestió i seguiment d’ofertes i insercions.

 • Assessorament en empresa sobre ajuts i bonificacions en contractació

 • Serveis als/les usuaris/es: identificació i selecció de candidatures per ofertes, procés de pre-selecció, defensa i presentació de candidatures en empreses...

 • Gestió de pràctiques en empreses.

 • Coordinació amb l’equip del programa

 • Seguiment exhaustiu dels indicadors de programa.

 • Participació a les reunions d’equip de programes d’Inserció Laboral.

 • Avaluació i seguiment del servei.

 • Formació i experiència necessària per desenvolupar les funcions :

 • Grau en l’àmbit de les ciències socials o econòmiques (Treball Social, Psicologia, Humanitats, Recursos Humans, Educació, Economia, Administració i Direcció d’Empreses...).

 • Experiència mínima de dos anys en ocupabilitat, realitzant funcions de prospecció, principalment.

 • Molt valorable EXPERIÈNCIA PRÈVIA AL PROGRAMA MAIS.

 • Es valorarà formació complementària en orientació i inserció laboral

 • Coneixement del context empresarial.

 • Es valorarà formació en el model d’ocupabilitat per competències i de gestió de l’equip humà en clau de competències.

 • Es valorarà haver treballat amb collectius en situació de vulnerabilitat. .

 • Es valorarà el coneixement en sistemes de qualitat.

 • Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :

 • Capacitat de treball en equip.

 • Orientació a treball per objectius i resultats.

 • Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.

 • Autonomia.

 • Capacitat d’organització i planificació.

 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.

 • Creativitat.

 • Implicació i compromís amb el projecte.

 • Claredat i transparència.

 • Responsabilitat.

 • Iniciativa.

 • Presència i dots comercials.

 • Coneixement del mercat laboral i de tècniques d’inserció laboral.

 • Coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.

 • Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes ... ) :

 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

 • Competències en TIC

 • Català i castellà

 • Interdependència : ( " quins llocs depenen d'ell" i de " quin lloc depèn ell " )

 • Estarà sota la supervisió de la directora de programes d’Inserció Laboral

 • Tipus de contracte : (si és substitució, data finalització contracte aprox . )

 • Temporal fins 30-04-22 amb màxim període de prova (duració del programa MAIS)

 • Jornada laboral:

 • completa

 • Horari/Torn:

 • Matins de dilluns a divendres i dues/ tres tardes a la setmana (a determinar horari)

 • Data d'incorporació :

 • Setembre 

 • Retribució i altres compensacions:

 • Mil set-cets cinquanta i cuatre euros per dotze pagues

 • Data d'aprovació de funcions i oferta laboral

 • Aprovat per ( indicar càrrec ) :

 • FSC aplica una política d'igualtat d'oportunitats per a la contractació dels seus professionals, al mateix temps que de discriminació positiva per a les persones amb

 • Perfil/Requisitos

  Habilitats , aptituds i actituds per al lloc de treball :
 • Capacitat de treball en equip.

 • Orientació a treball per objectius i resultats.

 • Capacitat per integrar tasques de diferent naturalesa.

 • Autonomia.

 • Capacitat d’organització i planificació.

 • Capacitat de resposta ràpida a les necessitats del programa.

 • Creativitat.

 • Implicació i compromís amb el projecte.

 • Claredat i transparència.

 • Responsabilitat.

 • Iniciativa.

 • Presència i dots comercials.

 • Coneixement del mercat laboral i de tècniques d’inserció laboral.

 • Coneixement de la xarxa de recursos d’inserció del territori.

 • Altres requisits (informàtica , carnet de conduir , idiomes ... ) :

 • Coneixement a nivell usuari del Paquet Office (Word, Excel, Access…)

 • Competències en TIC

 • Català i castellà


 • Competencias Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Trabajo en equipo Nivel Empleado Tipo de contrato Jornada completa Duración De 6 meses a 1 año Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio Experiencia mínima Al menos 2 años Fecha de inicio 08/06/2021 Nº de vacantes 1

  Jobs you might also be interested in