Operador/a de Planta Química (amb Formació en Enginyeria Química)

Tarragona, Catalonia, es
Company: Amb les Persones
Category: Production Occupations
Published on 2021-06-13 22:04:07

Cerques una estabilitat laboral en la qual poder aportar la teva experiència com a operador/a de planta química en la qual tinguis possibilitats de créixer i promocionar dins l'empresa?

Comptes amb formació en Enginyeria Química i et consideres una persona amb iniciativa, visió i amb ràpida adaptació als canvis?

Para atenció! Tot seguit t'expliquem aquesta nova oportunitat laboral que pot ser per tu!

Les funcions que s'hauran de desenvolupar són:

 • Realitzar els pertinents controls "in situ" de l'actuació d'equips, així com tasques d'operació d'equips i instruments de camp quan sigui pertinent fer-ho en forma local.
 • Vigilància de la Planta posant especial atenció a possibles sorolls anormals en motors, bombes, ventiladors, transportadors, vàlvules, etc., informant ràpidament al Cap de Torn quan detecti qualsevol anomalia.
 • Fer les operacions periòdiques descrites en el document "Control de Planta".
 • Fer les següents operacions, sota la supervisió i permís del Cap de Torn (
 • Adequació d'equips i valvuleria per canviar amb seguretat el disc de ruptura de l'aeri-condensador.
 • Desembussar tremuges, vàlvules alveolars i sense fins de caldera.
 • Manipular les vàlvules i equips que el cap d'equip li indiqui, així com tots els establerts en els procediments de treball (Calderins, etc.).
 • Condicionar la caldera per a reparació en cas de punxada i neteja de la zona.
 • Desembussar les tremuges de rodets. (Excepte quan suposi obertura del registre gran).
 • Desembussar tremuges del desescoriador i comprovar el nivell d'aigua.
 • Col·locar o extreure els cremadors, si escau.
 • Canviar intercanviadors i filtres d'oli de turbina.
 • Desembussar l'equip de separació de metalls.
 • Manipular bidons amb productes químics en planta d'aigua.
 • Controlar i reposar productes químics en les torres de refrigeració.
 • Eventualment, supervisar, assegurar des del punt de vista tècnic i de seguretat laboral la tasca de personal auxiliar i de la resta de personal que estigui executant actuacions a la Planta

En tasques d'operació de la grua el polivalent té entre altres les següents operacions:

 • Control visual de l'abocament de residus al fossat, descarregats dels camions.
 • Barrejar els residus de forma homogènia i alimentar les tremuges, de manera que aquestes tinguin en tot moment el nivell suficient.
 • Controlar incidències en zona de tremuges, estant al corrent de
  la revisió, modificacions i altres processos de manteniment realitzats en les grues pel personal de manteniment encarregat d'aquesta activitat durant el torn.
 • Revisar el funcionament bàsic de les grues, i supervisar diàriament alhora que el personal de manteniment l'estat del pont del carro i altres equips.
 • Executar les tasques de reparació d'equips al costat dels oficials de manteniment.
 • Informar el cap de torn de qualsevol anomalia observable.
 • Reparacions que siguin pertinents o aconsellables.
 • Revisar i mantenir operatives les tremuges i les taules d'alimentació.

S'OFEREIX

 • Contracte indefinit directe per empresa.
 • Jornada completa
 • Torn de M/T/N
 • SBA: 46.000€

 • Enginyeria Química.
 • Experiència en tasques similars.
 • Imprescindible nivell B2 d'anglès.

Jobs you might also be interested in